Medel vid sjukdomar i munhålan

Lokalanestetika

lidocain

kutan spray 100 mg/ml

Xylocain

lidokain

oral lösning 5 mg/ml

Lidokainhydroklorid APLi oral cleaner 

(extempore)

munhålepasta 5%

Lidokain APL

Antiinflammatoriska medel med medelstark glukokortikoid

triamcinolon

munhålepasta 0,1%

Triamcinolon APL

Antiinflammatoriska lokalanestetika

benzydamin

lösning

Andolex

sugtablett

Zyx

Antibakteriella medel

klorhexidin

gel, lösning

Corsodyl

munsköljvätska

Hexident

Antibiotika med mild glukokortikoid

oxitetracyklin + hydrokortison

salva

Terracortril med Polymyxin B

Medel vid aftösa lesioner

hyaluronsyra

gel

t ex AftaClear

polyvinylpyrrolidon

gel

t ex Aftex Aloclair

Medel vid blödningskomplikationer

Vid den primära hemostasen bildas en trombocytplugg som minskar blödningen på någon minut. Läkemedel som hämmar trombocyternas funktion är ASA, NSAID och klopidogrel. Dessa brukar inte medföra problem i tandvårdssituationen. Waranbehandling är den vanligaste orsaken till störningar av den sekundära hemostasen, koagulationen. Dentoalveolär kirurgi och depuration kan normalt utföras vid ett INR-värde under 3,0. Suturering av operationssåret och komprimering med tork indränkt i tranexamsyra (Cyklokapron brustablett 1 g i ca 10 ml vatten) i 60 minuter minskar blödningen. Efter depuration komprimeras det depurerade området på samma sätt med tranexamsyrelösning. Sköljning med Cyklokapronlösning bör undvikas då det kan skölja bort koaglet.

Vid behandling med apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan depuration och enstaka extraktioner göras utan utsättande av läkemedlet. Efterbehandling med cyklokapron som ovan, se även Käkkirurgens rekommendation på regionens intranät, verksamhetsområde tandvård eller (www.SSTH.se). Dipyridamol ökar inte incidensen av blödarkomplikationer. Vid större tandingrepp tas kontakt med behandlande läkare för eventuell utsättning av läkemedlet.

tranexamsyra

oral lösning 100mg/ml

Tranexamsyra APL

tranexamsyra

brustabletter

Cyklokapron

Kariesprofylax och behandling

Fluortandkräm, i samband med tandborstning mor­gon och kväll, är tillräck­lig kariesprofylax för fler­talet. Patienter med hög kariesakti­vitet eller kari­es­risk skall orsaksutredas och ett indi­viduellt åtgärds­program införas.

Vid extrem kariesaktivitet kan natriumfluorid-klor­hexidin­gel i individuellt ut­for­made skedar användas.

natriumfluorid

sköljvätska

t.ex. Dentan, Flux

 

sugtabletter

Fludent*

 

lack

ProFluorid, Duraphat

 

tandkräm                      

Duraphat

 

gel

Top dent fluor

 

dentalgel

Natriumfluorid 0,3 % APL

 

dentalgel

Natriumfluorid-klorhexidin 0,3 %
+ 0,2 % APL

klorhexidin

gel, lösning

Paroex,Corsodyl

 

munsköljvätska

Hexident

* utbytbart