Medel vid svampinfektioner

Det är viktigt vid all candidabehandling att försöka åtgärda bakomliggande orsaker. God mun- och proteshygien krävs. I första hand ska oral candidos behandlas med lokalt verkande medel om patienten är immun­kompetent och candidainfektionen symtomgivande.

Lokalbehandling:

nystatin

oral suspension

Nystimex*

Dosering: 1 ml x 4 i 4–6 veckor

metylrosanilin

lösning 0,1 %

Metylrosanilin APL (Gentianaviolett)

Dosering: Penslas på slemhinnan i några dagar

mikonazol

oral gel

(licenspreparat) Daktarin

Systembehandling:

flukonazol

kapslar, oral suspension

Diflucan*

Till munvinklar rekommenderas:

mikonazol + hydrokortison

kräm

Cortimyk*

* utbytbart