Muntorrhet

Sjukdomar, läkemedel och strålbehandling mot spottkörtlarna är vanliga orsaker till muntorrhet. Information och ett tidigt insät­tande av förebyg­gande åtgärder kan förhindra karies, gingivit och andra infektioner i munslemhinnan. Saliv­stimulerande sockerfria medel med fluor­inne­håll skall ges frekvent. Vid ringa salivpro­duk­tion måste saliversättnings­medel ges i spray- eller gelform.

natriumfluorid

sugtablett

t.ex. Fludent

 

spray (extempore 0,02 %)

Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL

Förutom de ovan nämnda fluorläkemedlen, finns receptfria preparat med salivstimulerande och saliversättande egenskaper. Vissa av preparaten inne-håller fluor, men med lägre fluorhalt än fluorläkemedlen.

Exempel på receptfria salivstimulerande medel

tuggummi

Extra

 

V6

sugtablett

Apotekets sugtablett, Salivin

Exempel på receptfria saliversättande medel

munspray

Proxident

munspray med solrosolja

Proxident

gel

Apotekets fuktgel, Zendium Saliva

fästtablett  

Xylimelts

Medel med systemeffekt

Salagen (pilokarpin), med systemeffekt, är godkänt för svår muntorr­het efter strålbehandling mot huvud- och halsområdet och vid Sjögrens syndrom. Bieffekterna är många och medlet kan endast förskrivas av läkare.