Nokturi och Nattlig polyuri

Termen nokturi syftar på sömnstörande nattliga miktionstillfällen. Symtomet är ospecifikt och kan bl.a. bero på godartad prostataförstoring, överaktiv blåsa, nattlig polyuri och hjärtsvikt. Eventuell läkemedelsbehandling får riktas mot trolig bakomliggande orsak.

Med nattlig polyuri avses att den nattliga urinproduktionen överstiger normal funktionell blåskapacitet. Tillståndet definieras ofta utifrån en nattlig diures > 30 % av dygnets totala urinproduktion (iden­tifieras med hjälp av miktionslista). Desmopressin är en syntetisk ADH-analog och kan användas på indikationen nattlig polyuri.

Rekommenderat preparat

desmopressin

tabl

Desmopressin

Substansen desmopressin finns under flera olika läkemedelsnamn. Dessa skiljer sig delvis åt avseende beredningsform och styrka. Det har visat sig att kvinnor uppnår klinisk effekt vid lägre doser och har högre risk för hyponatremi i högre doser, jämfört med män. Baserat på detta marknadsförs Nocdurna med en könsanpassad lägsta effektiva dosering. Vid behov av högre doser finns Nocutil och Minirin. Minirin absorberas via munslemhinnan, kringgår första-passage-metabolismen, och har därför ett mer förutsägbart upptag. Detta kan säkert ha klinisk betydelse i vissa fall, men Nocutil förtjänar ändå att framhållas p.g.a. ca 30 % lägre pris.

Vätskeintaget ska begränsas under perioden 1 timme före kvällsdos till 8 timmar efter administrering. Na+ i plasma kontrolleras innan behandling inleds och 3-7 dagar efter första dos/dosjusteringar. Hos äldre patienter, vid höga doser och/eller andra riskgrupper görs förslagsvis ytterligare en kontroll efter ca 1 månad, därefter periodvis (t ex samordnat med annan hälsokontroll).