Vårdförlopp KOL

Vårdförloppet för KOL omfattar rutiner för hur vi säkerställer tidig och rätt diagnos samt en mer standardiserad och strukturerad utredning, behandling och uppföljning. Vårdförloppet ska inleda vid misstanke om KOL och avslutas när patienten har en färdig behandlingsplan och genomfört ett första uppföljningsbesök. Information och lokala rutindokument presenteras nedan.

Länk till vårdförloppet på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Instruktion screeningmätare COPD6

 

Filmstöd

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Presentatör: Caroline Stridsman, ordförande nationell arbetsgrupp KOL

Introduktion av vårdförlopp KOL

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL

Hur kan registrering i Luftvägsregistret förenkla astma/KOL verksamheten?

Presentatör: Caroline Stridsman, ordförande nationell arbetsgrupp KOL

Instruktionsfilm COPD6-mätning

Presentatör: Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska

WEBBINARIE Nu implementeras det nya vårdförloppet för KOL i Västerbotten

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL, Jennie Liling Ståhl närsjukvårdsområdeschef, Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska, Maria Bergh, distriktsläkare m fl.

 

Mer information

Läs mer om LAG astma/KOL

Läs mer om kunskapsstyrningsarbetet i Västerbotten