Vårdförlopp osteoporos

Vårdförlopp osteoporos är en frakturkedja med koordinator. Vårdförloppet inleds efter en lågenergifraktur (fall i samma plan) i höft, kota, bäcken, överarm eller underarm. Vårdförloppet avslutas efter att patienten bedömts ha en låg risk för ny osteoporosfraktur eller erbjudits läkemedelsbehandling och planerad uppföljning.

 

I frakturkedjan är osteoporoskoordinatorn central och är den funktion som identifierar och riskvärderar patienter i frakturkedjan. Syftet är att minska risken att få ny fraktur genom att utreda och behandla patienter med hög risk för osteoporosfraktur med osteoporosbehandling samt erbjuda fallförebyggande insatser och patientutbildning. Insatserna riktade till enskilda patienter sker till största delen i primärvården. 

Vårdförloppet på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Filmstöd

Introduktionsfilm till frakturkedja

Verktyg

FRAX-beräkning

Terapirekommendationer osteoporos

Läkemedelsverket behandlingsrekommendation – Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

Mer information

LAG osteoporos

Kunskapsstyrning i Region Västerbotten