Vårdförlopp KOL

Vårdförloppet för KOL omfattar rutiner för hur vi säkerställer tidig och rätt diagnos samt en mer standardiserad och strukturerad utredning, behandling och uppföljning. Vårdförloppet ska inleda vid misstanke om KOL och avslutas när patienten har en färdig behandlingsplan och genomfört ett första uppföljningsbesök. Information och lokala rutindokument presenteras nedan.

Vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, hittar du under kunskapsstöd för andningsvägar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Stödmaterial

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL

Presentatör: Caroline Stridsman, ordförande nationell arbetsgrupp KOL

Introduktion av vårdförlopp KOL

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL

Hur kan registrering i Luftvägsregistret förenkla astma/KOL verksamheten?

Presentatör: Caroline Stridsman, ordförande nationell arbetsgrupp KOL

Instruktionsfilm COPD6-mätning

Presentatör: Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska

WEBBINARIE Nu implementeras det nya vårdförloppet för KOL i Västerbotten

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL, Jennie Liling Ståhl närsjukvårdsområdeschef, Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska, Maria Bergh, distriktsläkare m fl.

Nationellt stödmaterial om vårdförlopp KOL (SKR)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (Nationellt kliniskt kunskapsstöd)

Mer information