Vårdförlopp reumatoid artrit

Vårdförlopp reumatoid artrit, RA, inleds vid välgrundad misstanke om RA, fortsätter vid bekräftad diagnos och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år. Målen med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer.

Vårdförlopp reumatoid artrit (RA) hittar du under kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Reumatiska sjukdomar (Nationellt kliniskt kunskapsstöd)

Stödmaterial

Mer information