NYHETER 2020-03-25

60 år med Hygien – ett hållbart ämne i ständig förändring!

I höst är det 60 år sedan riksdagen beslutade inrätta en professur i ämnet Hygien vid dåvarande medicinska högskolan i Umeå. Via Miljömedicin och Yrkesmedicin har verksamheten utvecklats och utgör idag kärnan av Hållbar hälsa, en avdelning inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Umeå universitet campus 1966
Umeå universitet campus 1966 Foto: Umeå universitet, arkivbild

Fredagen den 29 november kl 10.00-11.45 uppmärksammas ämnets 60-årsjubileum med ett seminarium i Triple Helix i Universitetsledningshuset.

Professorerna Gunnar Nordberg, Bengt Järvholm, Bertil Forsberg och Joacim Rocklöv berättar om forskningsinsatser kring riskfaktorer och miljöåtgärder med samhällsrelevans under olika tidsperioder.  

Samma dag kommer även Hållbar Hälsas jubileumsnummer av tidningen Summerat att publiceras. Texterna publiceras även på hemsidan som en reportageserie så håll utkik på www.umu.se/hallbar-halsa 

 

 

   

 

 

Tillbaka till nyhetslistan