NYHETER 2020-11-25

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Den 20-21 maj 2021 hålls det arbets- och miljömedicinska vårmötet.

Björkgrenar hänger ner över ett vattendrag

Nu är anmälan till Vårmötet 2021 öppen. På grund av covid-19 genomförs mötet i digital form.

Vårmötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bland annat rör covid-19, unga i arbetslivet, hälsoekonomi, interventioner och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning.

Gå in på www.varmote2021.se för att läsa mer och anmäla er.

Välkomna!

Tillbaka till nyhetslistan