Digitala seminarier för ST-läkare

På tisdagar klockan 13.00-14.00 erbjuder de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå i samarbete digitala utbildningar om olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare både inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock välkomma!

Teman som presenteras under hösten 2020 är bland annat ”Medicinsk Geologi: Yrkessjukdomar”, ”Inomhusmiljö och exponering för kvalster, allergi och fukt hos barn”, ”SBU - arbetsmiljö och hälsa”, ”Sambandbedömning”, ”Exponeringsbedömning av vibrationer, hand- arm och helkroppsvibrationer” och ”Exponeringsscenarion och patientfall för diisocyanater”. Se fullständigt program och instruktioner för uppkoppling till seminarierna nedan.

Program hösten 2020

Instruktioner för uppkoppling

Hör gärna av dig till initiativtagarna Martin Andersson i Umeå eller Pia Rehfisch i Uppsala för frågor och förslag!

Pia Rehfisch, överläkare pia.rehfisch@akademiska.se

Martin Andersson, överläkare martin.andersson@regionvasterbotten.se

Länkar:

Arbets- och miljömedicin Uppsala

 

Tillbaka till nyhetslistan