Kliniska utredningar och rapporter

Utförda miljömedicinska bedömningar och rapporter inom Klinisk miljömedicin norr, KMN. Ett antal externt finansierade arbeten med tillhörande rapporter finns också med i nedanstående lista.

Papper med diagram, penna, miniräknare och ett gem
Foto: stevepb, Pixabay

Rapporterna är i pdf-format. Vid önskan om pappersversion, var god ange önskad rapport samt adressuppgifter via amm@regionvasterbotten.se. Dokumenten har avpersonifierats i enlighet med GDPR för att skydda den enskildes integritet.

Miljömedicinska rapporter

Buller

Föroreningar i mark, dricksvatten eller livsmedel

Utomhusmiljö

Inomhusmiljö

Strålning

Hälsorelaterad miljöövervakning – Miljöhälsorapporter

Rådgivning, utlåtanden, remissvar

 

Arbetsmedicinska rapporter

 

Kronologisk förteckning

 

Miljömedicinska rapporter

Buller

 

Föroreningar i mark, dricksvatten eller livsmedel

 

Utomhusmiljö

 

Inomhusmiljö

 

Strålning

 

Hälsorelaterad miljöövervakning – Miljöhälsorapporter

 

Rådgivning, utlåtanden, remissvar

Miljömedicinska_kommentarer till Umeå kommuns remiss Lokala Miljömål 2019 [2019-06-19]
Miljömedicinsk rådgivning Region Jämtland Oviksbygden_2019-02-13
Remissvar Miljömedicin Åtgärdsprogram mot buller Umeå 2019_2023 [2018-09-19]
Handlingsplan vid värmebölja reviderad2018 (2018-07-16)
Miljömedicinsk rådgivning avseende asbest och hälsorisker [2017-06-14]
Miljömedicinsk rådgivning_Domsjö [2017-05-02]
Miljömedicinskt vårdprogram: Byggnadsrelaterad ohälsa hos barn [2015-06-02]
Remissvar: Åtgärdsprogrammet luft Umeå. KMN, UmU [2014-11-03]
Miljömedicinsk utvärdering av Västerbottens läns landstings Handlingsplan vid värmebölja [2015-05-12]
Synpunkter från KMN/YMM: Åtgärdsprogram mot buller. Umeå kommun [2013-05-22]

 

Arbetsmedicinska rapporter

Ergonomi_HKV_Båtman_AMMnorr_20191204

 

Kronologisk förteckning

2019

Ergonomi_HKV_Båtman_AMMnorr_20191204
Miljömedicinsk_rapport_pilotprojekt-Bly vid övningsskytte [2019-06-19]

Miljömedicinska_kommentarer till Umeå kommuns remiss Lokala Miljömål 2019 [2019-06-19]
Miljömedicinsk rådgivning Region Jämtland Oviksbygden [2019-02-13]
Miljömedicinskt yttrande ang styrenutsläpp Trehörningsjö [2019-02-12]

2018

Remissvar Miljömedicin Åtgärdsprogram mot buller Umeå 2019_2023 [2018-09-19]
Miljömedicinsk rapport Marmen [2018-09-10]
Miljömedicinskt utlåtande om hälsorisker av trafikbuller Bredsand Skönsmon_[2018-04-20]
Förfrågan-kring-eventuell-överrisk-för-cancer-i-Köpmanholmen_Miljömedicin-Norr-[2018-04-23]
Miljöhälsorapport_norr_2017 [2018-01-08]

2017

MiljömedicinskRiskbedömning_Regnbågen_Ulriksfors [2017-12-22]
Förtydligande_Miljömedicinsk riskbedömning miljöföroreningar Västernorrland_[2017-06-27]
Miljömedicinskt yttrande avseende buller från skjutbana [2017-06-26]
Miljömedicinsk rådgivning avseende asbest och hälsorisker [2017-06-14]
Miljömedicinsk riskbedömning för intag av organiska miljöföroreningar och kvicksilver från fisk i Ockesjön och Indalsälven (Hissmofors), Jämtland [2017-05-19]
Miljömedicinsk rådgivning_Domsjö [2017-05-02]
Miljömedicinsk svar ftalat DINP i förskolemiljö [2017-04-26]
Miljömedicinskt yttrande angående rivning av Umeå simhall_[2017-01-02]


2016

Partiklar och hälsoeffekter vid deltagande i färglopp_[2016-12-09]
Miljö och Hälsa i Kiruna tätort [2016-10-24]
Komplettering_Avloppsreningsverk_Smittorisker [2016-06-19]
Miljömedicinsk utredning Nyheden, Krokom [2016-05-27]
Miljömedicinsk riskbedömning PFAS Lulnäset_[2016-03-04]

2015

Miljömedicinsk riskbedömning av metaller i fisk från Gunnarbäcken [2015-12-14]
Utlåtande_Avloppsreningsverk_Smittorisker [2015-11-27]
Miljömedicinsk-riskbedömning-avseende-inomhusmiljön-på-Lövö-förskola_20150706.pdf [2015-07-06]
Miljömedicinsk riskbedömning. Användning av limpistol och pärlplatta på förskola och fritids. [2015-06-30]
Miljömedicinsk rådgivning avs plastförpackad specialkost i skolan. Umeå [2015-06-04]
Miljömedicinskt vårdprogram: Byggnadsrelaterad ohälsa hos barn [2015-06-02]
Miljömedicinsk utvärdering av Västerbottens läns landstings Handlingsplan vid värmebölja [2015-05-12]

2014

Miljömedicinsk riskbedömning: Elektromagnetiska fält från takplacerad basstation för mobiltelefoni. Timrå [2014-11-24]
Remissvar: Åtgärdsprogrammet luft Umeå. KMN, UmU [2014-11-03]
Rapport 18 – 2014: Bly i viltkött. Del 2 – halter av bly i blod hos jägarfamiljer. Projekt med SLV [2014-10-23]
Miljömedicinsk riskbedömning: Mätning av aldehyder i bostadshus. Umeå [2014-10-16]
Miljömedicinsk utredning: Planerat genomförande av The Color Run. Umeå [2014-09-15]
Miljömedicinsk riskbedömning: Hälsorisker på grund av damm från Malmbanan. Kiruna [2014-06-16]
Miljöhälsorapport Norr 2013: Barns hälsa och miljö i Norrland [2014-04-16]
Miljömedicinsk bedömning: Hälsorisker för barn vid vistelse på förskola med fuktproblem [2014-03-24]

2013 eller tidigare

Miljömedicinsk bedömning: Vätesulfider från reningsverk. Kramfors [2013-11-05]
Handlingsplan vid värmebölja. Västerbottens läns landsting [2013-06-10]
Synpunkter från KMN/YMM: Åtgärdsprogram mot buller. Umeå kommun [2013-05-22]
Telefonförfrågan från företagsläkare: Jonisatorer [2013-05-07]
Miljömedicinsk_riskbedömning_kreosot_sanering_Holmsund_2011 [2011-09-09]