NorBet - Arbetsmedicin Norr Beteendevetenskap

NorBet har som mål att sprida kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor till hälso- och sjukvården, arbetslivets parter och företagshälsovården i norra Sverige.

Kontorslandskap
Foto: StockSnap, Pixabay

NorBet - Arbetsmedicin Norr Beteendevetenskap är en grupp inom arbets- och miljömedicin i Umeå och arbetar på uppdrag av de fyra regionerna i norr, det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Verksamheten utgår från arbets- och miljömedicinska avdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

NorBet har som mål att sprida kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor till hälso- och sjukvården, arbetslivets parter och företagshälsovården i norra Sverige. NorBet arrangerar konferenser och utbildningar i beteendevetenskapliga arbetsmiljöfrågor samt kan ge råd och stöd i samband med uppstart av utvecklingsprojekt och ny forskning.

Tillhör du målgruppen och önskar mer information och/eller interaktion med NorBet och dess nätverk är du välkommen att titta in på NorBets blogg där ny forskning och verktyg för framgångsrikt arbetsmiljöarbete presenteras. Framöver kommer NorBet även att lansera ett forum för att tillhandahålla ett nätverk för dialog mellan personer som vill skapa friska och hälsofrämjande arbetsplatser i norra Sverige.

Läs mer om NorBet och ta del av bloggen via www.norbet.se