Utbildningar och konferenser

Arbets- och miljömedicin anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Utbildning i ergonomi
Foto: BigStock

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. De anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Aktuella utbildningar

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

Utbildningen har på grund av covid-19 flyttats fram. Läs mer via länken nedan.

Mer information om mätutbildning

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Det arbets- och miljömedicinska vårmötet som skulle ha hållits våren 2020 har på grund av covid-19 flyttats till våren 2021. Anmälan kommer att öppnas hösten 2020. Läs mer om vårmötet via länken nedan.

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Tidigare utbildningar

Se vilka utbildningar som vi har anordnat tidigare samt ta del av material från dessa via länken nedan.

 Tidigare utbildningar anordnade av arbets- och miljömedicin