Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella och kommande utbildningar som anordnas av arbets- och miljömedicin Umeå.

Digitala seminarier för ST-läkare, tisdagar

Digitala seminarier för ST-läkare våren 2021

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 20-21 maj 2021, digitalt

Mer information om vårmötet