Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar som arbets- och miljömedicin Umeå anordnar eller medverkar i.

MEBA, Umeå, maj 2022

MEBA-kurs i Umeå planeras till 3 maj, 4 maj och eventuellt 5 maj 2022. Mer information kommer.

Tisdagsseminarium

På tisdagar kl. 13.00-14.00 erbjuder de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå digitala utbildningar på olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock välkomna!

Program för våren 2022 kommer att läggas upp här när det är klart.