Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella och kommande utbildningar som anordnas av arbets- och miljömedicin Umeå.

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 20-21 maj 2021, digitalt

Mer information om vårmötet

Utbildning för studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor i Norrbotten, 7 december 2020, digitalt

Mer information om utbildningen

Digitala seminarier för ST-läkare, tisdagar

Läs mer om seminarierna här

 

Kommande utbildningar

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, 2021

Utbildningen har på grund av covid-19 flyttats fram. Läs mer via länken nedan.

Mer information om mätutbildning