Tidigare utbildningar

Här hittar du utbildningar som arbets- och miljömedicin har anordnat 2017-2020 samt presentationer/kursmaterial från vissa av utbildningarna.

Digital arbetsmiljö, 17 november 2020, digitalt

NorBet anordnade en webbutbildning i hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Presentationer från utbildningen finns på NorBet:s webbplats under fliken Utbildning.

NorBet webbplats

Spirometri, 22 september 2020, Umeå

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, 7 september 2020, digitalt

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, 3 december 2019, Luleå

Fortbildning Hand-armvibrationer, 4 december 2019, Luleå

Fortbildning Hand-armvibrationer, 6 november 2019, Sundsvall

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, 23 september 2019, Umeå

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, 10 september 2019, Umeå

Presentationer:

Ventilation och inomhusmiljö, 22 maj 2019, Luleå

Presentationer/kursmaterial:

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, 21 maj 2019, Luleå

Presentationer/kursmaterial:

Internseminarium: Arbete i aktivitetsbaserade kontor, 14 maj 2019

Spirometri, 7 maj 2019, Umeå

Presentationer:

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, 2 april 2019, Umeå

Presentationer/kursmaterial:

Hälsoeffekter av svetsning, 21 mars 2019, Gällivare

Presentation: Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare

Hälsoeffekter av svetsning, 28 februari 2019, Umeå

Presentation: Hälsoeffekter av svetsning, Umeå

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, 12 februari 2019 i Sundsvall och 13 februari 2019 i Östersund

Presentationer/kursmaterial från 12/2 och 13/2:

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, 12 februari 2019, Umeå

Presentationer: