Tidigare utbildningar

Här hittar du alla tidigare kurser, konferenser och seminarier som arbets- och miljömedicin Umeå har anordnat eller medverkat i.

Seminarium om tjänstbarhetsbedömningar, 2012-12-02

Inbjudan

Digital utbildning om hand-armvibrationer, 2021-10-27

Inbjudan

Webbinarium om miljöhälsorapport, 2021-10-15

Inbjudan

MEBA, Umeå, 2021-09-21--23

Inbjudan

Tisdagsseminarium, våren 2021

Digitala seminarier riktade till framför allt ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, men öppna för alla intresserade. Ett samarrangemang mellan de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå.

Program våren 2021

Hälsokonsekvenser vid värmeböljor, webbinarium 2021-05-26

Inbjudan/program

Introduktion (Bertil Forsberg)

Presentation (Karl Forsell)

Presentation (Ida Knutsson)

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 2021-05-20--21

All information om Vårmötet finns på webbplatsen: varmote2021.se

NorWeb webbinarium, 2021-05-06

Information på NorBet blogg

Effekter på luftkvalitet och hälsorisker vid skogsbränder, webbinarium 2021-04-29

Inbjudan/program

Webbutbildning i digital arbetsmiljö 2021-04-22

Information på NorBet blogg

NorWeb: Vägen till framgångsrik teamutveckling 2021-03-11

Information på NorBet blogg

Nätverksträff för ergonomer 2021-02-26

NorWeb: OSA vid distansarbete 2021-02-18

Information på NorBet blogg

Behovet av åtgärder för renare luft i norrländska städer, webbinarium 2021-02-11

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Luleå, 2019-12-03

Fortbildning Hand-armvibrationer, Luleå, 2019-12-04

Fortbildning Hand-armvibrationer, Sundsvall, 2019-11-06

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, Umeå, 2019-09-23

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2019-09-10

Ventilation och inomhusmiljö, Luleå, 2019-05-22

 • Presentation (Berit Edvardsson)
 • Presentation (Lars Ekberg)
 • SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem (Lars Ekberg)

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Luleå, 2019-05-21

 • Introduktion LSJ 190521
 • Kognition_Promotiva aspekter MN
 • Kognitiv ergonomi SN
 • Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar
 • Rehabilitering kogn funktion LSJ 190521
 • Den hjärnvänliga arbetsplatsen
 • Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016
 • Kognitiv ergonomi RV kort
 • Kognitiv ergonomi RV lång
 • Referenslista kognitiv utbildning

Internseminarium: Arbete i aktivitetsbaserade kontor, 2019-05-14

 • Arbete i kontor 190514, Lisbeth Slunga Järvholm

Spirometri, Umeå, 2019-05-07

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Umeå, 2019-04-02

 • Introduktion (Lisbeth Slunga Järvholm)
 • Kognition Promotiva aspekter (Maria Nordin)
 • Presentation kognitiv ergonomi (Sofia Nordin)
 • Kognitiv funktion nedsättningar och utredningar (Ingela Aronsson)
 • Rehabilitering kognitiv funktion (Lisbeth Slunga Järvholm)
 • Rehabilitering kognitiv funktion (Ingela Aronsson)
 • Den hjärnvänliga arbetsplatsen
 • Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016
 • Kognitiv ergonomi RV kort
 • Kognitiv ergonomi RV lång
 • Referenslista kognitiv utbildning

Hälsoeffekter av svetsning, Gällivare, 2019-03-21

Hälsoeffekter av svetsning, Umeå, 2019-02-28

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall 2019-02-12 och Östersund 2019-02-13

 • Den hjärnvänliga arbetsplatsen
 • Friska arbetsplatser för kvinnor/män kunskapssammanställning 2016
 • Introduktion, Lisbeth Slunga Järvholm
 • Kognition: Promotiva aspekter, Maria Nordin
 • Kognitiv ergonomi RV kort
 • Kognitiv ergonomi RV lång
 • Kognitiv ergonomi, Sofia Nording
 • Kognitiv funktion, nedsättningar, utredning
 • Referenslista kognitiv utbildning
 • Rehabilitering kognitiv funktion, Lisbeth Slunga Järvholm
 • Rehabilitering kognitiv funktion

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2019-02-12

Hälsoeffekter av svetsning, Sundsvall, 2018-12-06

Konferens: Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå, 2018-11-07--08

MEBA, Umeå, 2018-10-23--24

Gravida i arbete, Luleå, 2018-10-03

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå, 2018-09-04

Fukt i byggnaden, Östersund, 2018-05-22--23

Hand-armvibrationer, Östersund, 2018-04-18

Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Umeå, 2018-04-10

Spirometri, Umeå, 2018-02-21

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Sundsvall, 2018-02-06

Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Östersund, 2018-01-24

Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Sundsvall, 2018-01-23

Stresskonferens, Umeå, 2017-11-27--28

Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, Umeå, 2017-11-15--16

Nätverksträff företagssköterskor, Luleå, 2017-11-09

Hälsa och luftföroreningar, Umeå, 2017-11-07

Lärande luncher, Umeå, 2017-10-24

Fukt i byggnaden, Luleå, 2017-10-18--19

AMM-serie: Klimat, klimatanpassning och hälsa, Stockholm, 2017-10-16--17

Hand-armvibrationer, Kiruna, 2017-10-11

Ventilation och inomhusmiljö, Umeå, 2017-09-28

Inomhusmiljö och symtom ST-läkare allmänmedicin, Umeå, 2017-09-20

Nätverksträff arbetsmiljöingenjörer, Luleå, 2017-09-07

Nätverksträff ergonomer, Luleå, 2017-09-05

Norrskenskonferens, Umeå, 2017-08-24--25

MNFLF vårmöte, Sundsvall, 2017-06-02

ADA+, Piteå, 2017-05-31

BRO - Vad finns i inomhusmiljön, Umeå, 2017-05-19

Spirometri, Umeå, 2017-05-16

Information om miljömedicin för länsstyrelse/kommuner Jämtland, Östersund, 2017-05-15

Luftkvalitetsdag, Härnösand, 2017-04-17

Lärande luncher, Umeå, 2017-04-11

Exponerings- och riskbedömning FTF:s årsmöte, Umeå, 2017-03-23

Kontorsmiljöer, Stockholm, 2017-03-22

BRO - Vad finns i inomhusmiljön, Umeå, 2017-03-22

Arbetsmiljöfaktorer - Tandtekniker, Umeå, 2017-02-27

Nätverksträff ergonomer, Sundsvall, 2017-02-21

Utbildning för skyddsombud SCA om psykisk ohälsa, Skellefteå, 2017-02-20

Informationdag för FHV om OSA, Östersund, 2017-01-24

Utbildning för skyddsombud om hållbarhet i arbetslivet, Östersund, 2017-01-19

Utbildning för skyddsombud om hållbarhet i arbetslivet, Sundsvall, 2017-01-17

BRO - Vad finns i inomhusmiljön, Umeå, 2017-01-16

Kurs för hälsoskyddsinspektörer, Umeå, 2016-11-17--18

Hållbart arbetsliv för alla, 2016-11-01

Hållbart arbetsliv, 2016-10-26

Arbetsbelastning och kränkande särbehandling, 2016-10-20

Informationsdag för FHV, Sundsvall, 2016-10-06

Hållbart arbetsliv, 2016-10-03

Hållbart arbetsliv, 2016-09-26

Arbetsbelastning och kränkande särbehandling, 2016-09-23

Nätverksträff ergonomer Norrbotten/Västerbotten, 2016-09-20

Hållbart arbetsliv, 2016-09-15

Informationsdag för FHV, Luleå, 2016-09-14

Hållbart arbetsliv, 2016-06-01

Informationsdag för FHV, Umeå, 2016-04-28

Fortbildning HAVS, Luleå, 2016-03-02

Spirometrikurs, 2016-02-17

Hälsofrämjande arbetsplatser, 2016-02-03

Psykisk ohälsa, 2016-02-01

Arbetsliv och hälsa - mobbning, 2016-01-25

Stressrelaterad ohälsa, 2016-01-18

Nätverksträff ergonomer, Östersund, 2015-11-10

Fortbildning: Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet, Luleå, 2015-10-26

Fortbildning: Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet, Sundsvall, 2015-10-19

Spirometrikurs, 2015-10-19

Nätverksträff ergonomer, Skellefteå, 2015-10-02

Fortbildning hand-armvibrationer, 2015-08-26

Nätverksträff sjuksköterskor Norrbotten, 2015-06-03

Nätverksträff sjuksköterskor, 2015-06-02

MEBA-utbildning, 2015-05-28

Arbete i kontorsmiljö, 2015-05-25

SBS-utbildning för chefer VLL, 2015-04-20

Info. barnallergiteam BRO, 2015-04-17

Kvinnokliniken, 2015-04-15

Fortbildning hand-armvibrationer, 2015-03-11

Spirometrikurs, 2015-02-17

Arbetsliv och hälsa, Umeå, 2015-02-11

Arbetsliv och hälsa, 2014-11-05

SBS-utbildning för chefer VLL, hösten 2014

Nätverksträff ergonomer, hösten 2014

Hälsa i arbete med oregelbundna arbetstider, Örnsköldsvik, 2014-10-21

Arbetsliv och hälsa, Piteå, 2014-09-24

MEBA-kurs, 2014-05-27

Distriktsbarnmorskor i Umeå, 2014-03-26

Spirometri, Umeå, 2014-03-25

LO och hudnätverket DENNIS, 2014-03-18

Distriksbarnmorskor i Lycksele, våren 2014

SBS-utbildning för chefer VLL, våren 2014

Helkroppsvibrationer, Sundsvall, våren 2014

Helkroppsvibrationer, Luleå, våren 2014

Hälsa i arbete med oregelbundna arbetstider, Umeå, 2014-02-17

Spirometri, Piteå, 2013-11-06