Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2021

Den 20-21 maj 2021 hålls det arbets- och miljömedicinska vårmötet i Umeå. Mötet arrangeras årligen, varje gång på olika platser i landet. Temat för vårmötet 2021 är hållbarhet och det kommer att hållas föreläsningar som avhandlar allt från ett hälsosamt arbetsliv till en hälsosam planet.

Björkgrenar hänger ner över ett vattendrag

Obs! På grund av covid-19 har vårmötet flyttats från våren 2020 till våren 2021.

Temat för vårmötet 2021 är HÅLLBARHET

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bland annat rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. 

Anmälan öppnar hösten 2020 på www.varmote2020.se

Viktiga datum

  • Anmälan öppnar

Hösten 2020

  • Sista dag för Early Bird

Datum ej bestämt

  • Sista dag för anmälan av Poster

Datum ej bestämt

  • Antagningsbesked Poster

Datum ej bestämt

  • Anmälan stänger

Datum ej bestämt

  • Vårmötet hålls

20-21 maj 2021

Tillbaka till nyhetslistan