NYHETER 2022-04-01

Förändrade besöksregler inom hälso- och sjukvården

Med anledning av den minskade smittspridningen av covid-19 kan Region Västerbotten nu lätta på flera av de besöksregler som gäller för de som besöker vården. Flera lättnader införs också vid förlossning och på BB.

En man med munskydd som sitter på en sjuksäng.

Sedan sommaren 2021 har vårdverksamheterna i Region Västerbotten haft besöksregler för den som besöker vården som patient eller anhörig. Syftet har varit att minska risken för smittspridning av covid-19.

Nu försvinner flera av de generella besöksreglerna. Det som fortfarande gäller är att besökare ska vara symtomfria, undvika trängsel, ha god handhygien samt använda munskydd i väntrum och vid kontakt med vårdpersonal.

– Vi är i ett nytt läge nu med lägre smittspridning i samhället, och därför kan vi lätta på vissa av besöksreglerna. Det är viktigt med säkra besök i vården och man behöver exempelvis fortfarande boka om sitt besök om man har symtom på covid-19, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Enskilda vårdavdelningar kan fortfarande besluta om särskilda regler vid besök. Besökare är alltid välkomna att kontakta den aktuella avdelningen vid frågor.

Lättnader vid förlossningen och BB

Vid besök i samband med graviditet och förlossning sker flera lättnader, men vissa restriktioner finns kvar.

– Många av våra patienter riskerar att bli allvarligt sjuka om de blir smittade med covid-19. Nyfödda saknar också ett fullt utvecklat immunförsvar. Därför måste vi fortsätta skydda både våra patienter och våra medarbetare, Olov Grankvist, verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

För besök under graviditeten sker inga förändringar. Partner eller närstående får fortsatt följa med vid besök hos mödrahälsovården, specialistmödravården och vid rutinultraljud. Syskon måste stanna hemma.

Vid förlossning och på BB sker däremot flera lättnader. En extra stödperson kan återigen vara med vid förlossningen om det finns önskemål om det. Övernattning på BB för partner eller annan närmast närstående sker som tidigare i mån av plats.

– Även om vi inte kan släppa på restriktionerna helt kan vi ändå göra flera lättnader. Vi kommer också kunna göra undantag för att en covidsmittad partner eller närstående ska kunna delta vid förlossning och eftervård isolerad med sin partner, säger Olov Grankvist.

Aktuella rekommendationer finns på webbplatsen 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan