Scapis

Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor

Den vetenskapliga studien Scapis leds av en nationell forskargrupp i samarbete med sex universitetssjukhus med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. Totalt 30 000 svenskar ska undersökas för att bygga upp en medicinsk kunskapsbank som inte tidigare har funnits. Målet är att kunna upptäcka sjukdomar i människors hjärta, kärl och lungor innan de uppstår.

2 500 västerbottningar studeras

I Umeå ansvarar Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet för studien. Under tre år ska prover och data samlas in från 2 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 50–64 år i Västerbotten. Det går inte att själv anmäla sig till studien.

Undersökningarna är mycket grundliga och omfattar bland annat EKG, ultraljud samt skiktröntgen. Det ger också en möjlighet att tidigt upptäcka och behandla eventuella hjärt-kärlsjukdomar och KOL. De som deltar får besöka Norrlands universitetssjukhus vid tre tillfällen och besöken tar två till tre timmar vardera.

Scapis ska förhindra hjärt-lungsjukdom

Samarbetspartner:

Norrlands universitetssjukhus samarbetar med följande samarbetspartner i projekt Scapis.

Anders Blomberg Ansvarig forskare, överläkare och professor i lungmedicin
E-post
anders.blomberg@umu.se
Telefon
090-785 22 34
Kristin Ahlm Projektkoordinator
E-post
kristin.ahlm@regionvasterbotten.se
Telefon
072-542 05 29