Lärande luncher

Med anledning av rådande pandemi ställs vårens Lärande luncher in i både Umeå och Skellefteå.

Det bedrivs mycket forskning inom Region Västerbotten. Lärande luncher fångar upp det med populärvetenskapliga föreläsningar i både Skellefteå och Umeå. Förhoppningen är att vi kan återuppta Lärande luncher igen till hösten 2020.

Se ett urval av tidigare föredrag om forskning och innovation på Region Västerbotten Play.

Cecilia Stenström Forskningskommunikatör
E-post
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se