Lärande luncher

Det bedrivs mycket forskning inom Region Västerbotten. Lärande luncher fångar upp det med populärvetenskapliga föreläsningar både i Skellefteå och Umeå.

Den första lärande lunchen för våren i Umeå är en dubbelföreläsning med två överläkare.

Bristningar på aortan – kan vi förhindra det?

Föredraget handlar om bråck på kroppspulsåder i buk och bröstkorg och det förebyggande arbete som kan göras. Sven-Erik Persson och Matias Hannuksela berättar mer på fredag den 13 mars kl 12.00-13.00 i Ordenshuset, Skolgatan 48 i Umeå.

Välkommen också till nästa lärande lunch i Skellefteå den 25 mars med tips för bättre rygg- och ledhälsa.

 

Lärande luncher i Skellefteå

Lärande luncher hålls fyra onsdagar i vår på Restaurang Arken, Stationsgatan 18 i Skellefteå och startar kl 12.

Hitta dit.


26 februari
Diabetes – följdsjukdomar och hur du kan minska risken att drabbas
Martin Windling, specialist i internmedicin och överläkare medicinska kliniken, Skellefteå

25 mars
INSTÄLLT. Rygghälsa och ledhälsa – tips från en fysioterapeut
Claes-Göran Sundell, medicine doktor och fysioterapeut, 360 träningscenter

29 april
Smärtlindring för äldre
Jenni Fryksell, distriktsläkare och överläkare Anderstorps hälsocentral

20 maj
Vaccin – så aktiveras immunförsvaret mot autoimmuna sjukdomar, cancer och infektioner
Mattias Forsell, docent i immunologi, klinisk immunologi, Umeå universitet

 

I Umeå samarbetar vi med medicinska fakulteten vid Umeå universitet och i Skellefteå med Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå.

Se tidigare föredrag om forskning och innovation på Region Västerbotten Play.

Cecilia Stenström Forskningskommunikatör
E-post
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se