Nyheter

29 nov 2019

Umeå i Sverigetopp i forskning om klinisk behandling

Forskningen vid Umeå universitet och Region Västerbotten håller sig väl framme i Vetenskapsrådets tilldelning 2019 av medel till klinisk behandlingsforskning. Bara Karolinska institutet och Stockholms läns landsting får mer.

28 nov 2019

Stöd för regionens motion om innovativa läkemedel

Region Västerbottens motion om nya affärsmodeller för innovativa läkemedel fick stöd på Sveriges Kommuner och Regioners kongress. Nu inleds arbete för att utveckla nya modeller för betalning.

05 nov 2019

Samband mellan byggnadsrelaterad ohälsa och utmattning

Ett hundratal medarbetare vid Norrlands universitetssjukhus har deltagit i en studie för att se varför vissa blir sjuka av inomhusmiljö och andra inte. Nu är den avslutad och några resultat är intressanta. – Personer med byggnadsrelaterad ohälsa ser ut att utveckla utmattningssyndrom mer än andra, säger Anna-Sara Claesson, docent i psykologi vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

01 nov 2019

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus. Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.