Nyheter

20 aug 2020

Därför löper vissa större risk att uveckla Alzheimer av herpesvirus

Att vanligt herpesvirus kan öka risken för Alzheimers sjukdom har konstaterats i flera studier under senare år. Nu visar en forskargrupp i Umeå att en tidigare outforskad gen kan vara förklaringen till att vissa personer med herpes har ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom.