NYHETER 2019-09-23

Sexmissbruk kan kopplas till hormonrubbning

Hormonet oxytocin kan kopplas sexmissbruk. Det visar en studie som har gjorts av forskare vid bland annat Umeå universitet. Resultatet kan öppna för nya möjligheter till behandling av diagnosen.

Hypersexuell störning innebär ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Foto: Madelen/Mostphotos

Sexmissbruk, eller hypersexuell störning som det egentligen heter, räknas av Världshälsoorganisationen WHO som ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Det kännetecknas av tvångstankar om sex, förlust av kontroll gällande sex eller av problematiska sexuella vanor.

Studien publiceras i dagarna i den vetenskapliga tidskriften Epigenetics, och är resultatet av ett samarbete mellan Umeå universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Forskarna analyserade blodprov från 60 patienter som sökt för hypersexuellt beteende på den specialiserade kliniken Anova vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa jämfördes med en frisk kontrollgrupp om 33 individer.

– Vi kunde bland patienter som söker för hypersexualitet se en påverkan på gener som reglerar hormonet oxytocin i hjärnan. Det kan medföra förhöjda oxytocinnivåer, säger Adrian Boström vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. 

”Ytterligare forskning behövs”

Det man särskilt studerade i blodet var den så kallade DNA-metyleringen i mikroRNA, som reglerar hur mycket av en gen eller ett protein som produceras. Forskarna kunde identifiera två mikroRNA med ändrad funktion för DNA-metylering hos patienter med sexmissbruk, bland annat det som reglerar effekterna av hormonet oxytocin. Skillnaden i DNA-metylering mellan patienterna och kontrollgruppen var bara 2,6 procent, vilket gör att det ännu inte går att dra helt säkra slutsatser.

– Ytterligare forskning behövs för att klarlägga den exakta rollen för oxytocin i hypersexuell störning och hur det regleras. Men våra resultat antyder att det kan vara värt att undersöka fördelarna med läkemedelsbehandling eller psykoterapi för att påverka oxytocinnivåerna hos patienter med sexmissbruk, säger professor Jussi Jokinen, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid Umeå universitet.

Troligt mörkertal

Hypersexualitet är numera en diagnos bland impulskontrollstörningar i WHO:s klassningssystemet ICD 11. Både begreppet och hur vanligt det är, är dock omstritt. Enligt den medicinska litteraturen drabbar hypersexualitet 3–6 procent av befolkningen, medan en undersökning om sexualitet och hälsa i Sverige från 1996 antydde att så många som 12 procent av männen och 7 procent av kvinnorna led av sexmissbruk.

Forskarna jämförde även DNA-metylering i blod mellan friska individer och från 24 alkoholberoende personer. Man kunde då se att samma DNA-område som hos patienterna med sexmissbruk hade signifikant ändring i metylering även hos patienter med alkoholberoende. Det talar för att de identifierade processerna främst skulle kunna ha koppling till de beroenderelaterade komponenterna av hypersexualitet, som tvång, impulsivitet och beroende.

Studien finansieras av Umeå universitet och Region Västerbotten, samt genom bidrag från Region Stockholm, Svenska forskningsstiftelsen, Åhléns stiftelse, Novo Nordisk-fonden samt Hjärnfonden.

 

Läs artikeln i Epigenetics.


För mer information, kontakta gärna:

Jussi Jokinen
Umeå Universitet
Telefon: 073-642 14 46
jussi.jokinen@umu.se

Adrian Boström
Uppsala Universitet
Telefon: 070-245 79 91
adrian.bostrom@neuro.uu.se

Tillbaka till nyhetslistan