Studie för dig som har eller har haft covid-19

Vill du bidra till ökad förståelse kring covid-19? Nu pågår en internationell CLINFit-studie för utveckling av ett covid-19-verktyg som syftar till att tydliggöra individens vårdbehov.

Foto: Harryarts, Freepik.com

Just nu pågår en forskningsstudie som syftar till att hjälpa sjukvårdspersonal att förstå hur personer som har eller har haft covid-19 fungerar i sin vardag och vilket behov av stöd från vården dessa har.   

Sedan mars 2020 har covid-19 påverkat inte bara människors liv, utan även hälsosystem över hela världen. Det är stor utmaning för rehabiliteringspersonal att förstå vårdbehoven hos patienter med covid-19 och efter covid-19. Ett kliniskt verktyg har nyligen utvecklats för att bedöma hälsotillstånd och vardagsaktivitet hos covid-patienter, nämligen ClinFIT covid-19. För att bättre förstå individernas problem och/eller rehabiliteringsbehov kommer vi att testa detta verktyg i en klinisk bedömning i ett flertal länder världen över. Umeå är ett av de ställen som deltar i denna studie. Denna studie är tänkt att bidra till att förbättra covidvård genom att tydliggöra patientens rehabiliteringsbehov.

Vill du medverka till ökad förståelse kring eftervården av covid så är du välkommen med ditt deltagande i denna studie! Du som deltar ska ha kvar symtom eller begränsningar efter att ha varit sjuk i covid-19, även fast du tillfrisknat från infektionen.

Din medverkan innebär att du kommer att bli intervjuad av sjukvårdpersonal i cirka 30 minuter via telefon. Frågorna kommer att handla om till exempel aktuellt behov av hjälp från andra eller behov av hjälpmedel, men även om din livssituation och arbetsstatus och om hur du fungerar i vardagen.

Är du intresserad av att delta? 

Kontakta studiekoordinatorerna vid Kliniskt forskningscentrum:

Katarina Iselid: 073–0839146, 090–7864525

Carina Forslund: 076–1255442, 090–7853481

Ansvarig för studien är Xiaolei Hu, överläkare och docent, Neuro- huvud- halscentrum.