NYHETER 2021-03-18

Största riskfaktorerna för svår covid-19 kartlagda

Hög ålder är den överlägset största riskfaktorn för svår covid-19. Andra faktorer som ökar risken är manligt kön och underliggande sjukdom. Dessutom löper personer med Downs syndrom särskilt stor risk att drabbas. Det visar en ny nationell studie som gjorts vid Umeå universitet.

Studien är baserad på samtliga fall av konstaterad covid-19 i Sverige fram till och med september 2020. Foto: Mostphotos

– Resultaten visar bland annat att personer med Downs syndrom hade fyra gånger högre risk än andra att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vi blev därför mycket glada när Folkhälsomyndigheten, efter att vi skickat dem studien, meddelade att personer med Downs syndrom ska prioriteras för vaccination, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och överläkare vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.

Astma är också en faktor som ökar risken för svår covid-19, men då forskarna enbart har haft tillgång till data från specialistvården är det möjligt att det bara gäller vid allvarlig astma.

34 potentiella risker undersöktes

Studien är baserad på samtliga fall av konstaterad covid-19 i Sverige fram till och med september 2020. Det handlar om mer än 84 000 personer som har jämförts med en kontrollgrupp på över 430 000 slumpmässigt utvalda personer från befolkningen i övrigt. 34 potentiella riskfaktorer undersöktes i studien.

Forskarna såg också en överdödlighet både bland personer som vårdades på sjukhus och bland dem som enbart fått en diagnos för covid-19 utan att läggas in på sjukhus.

– Som alltid är det viktigt att väga resultaten av flera studier och inte fokusera för mycket på en enskild studie, men en betydande styrka med studien är att den omfattar hela befolkningen. Detta gör att studien är en av de största studierna i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Epidemiology.

Tillbaka till nyhetslistan