NYHETER 2023-03-09

Förstärkningsläge i Skellefteå på grund av rökutveckling

Skellefteå lasarett har under eftermiddagen gått upp i förstärkningsläge på grund av rökutveckling efter en mindre brand.

I nuläget görs ingen evakuering av patienter. Förberedelser inför en eventuell evakuering pågår.

På grund av rådande läge är det besöksförbud på sjukhuset under resten av dagen.

Om förstärkningsläge

Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget som en verksamhet kan sättas i. Det betyder att ledning och ett antal nyckelfunktioner samlas för att kunna agera snabbt.

Övriga lägen är stabsläge, som är den lägsta nivån, och katastrofläge som är det högsta.        

Tillbaka till nyhetslistan