NYHETER 2021-10-18

Fortsatt hög smittspridning bland ovaccinerade

Under föregående vecka ökade smittan något i Västerbottens län. Flest smittade finns bland yngre och bland ovaccinerade. Från och med idag kan personer som har hemtjänst eller är födda 1941 eller tidigare boka tid för en tredje dos.

Antalet analyserade prover för covid-19 ökade till 6 448 under vecka 41, jämfört med 5 788 under vecka 40. Av dessa var 186 tester positiva, en liten ökning jämfört med veckan innan.

– Det märks att det, utöver covid-19, även sprids mycket förkylningar just nu. Då är det jätteviktigt att du som har symtom stannar hemma och ser till att provta dig för covid-19. Region Västerbotten har en hög provtagningskapacitet och du får ditt provsvar inom två dygn, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Flest fall finns fortsatt i Umeåområdet, där 135 tester var positiva. 47 fall fanns i Skellefteåområdet och fyra i södra Lappland.

Smittspridningen sker huvudsakligen i sociala sammanhang, vid fritidsaktiviteter, i skolor, på arbetsplatser och inom familjen.

Viktigt med vaccination

Vid smittspårningen syns att många av de smittade är ovaccinerade. Det märks även i och med att flest positiva fall finns bland barn och ungdomar, där de flesta inte har haft möjlighet att vaccinera sig än.

– Vaccinationer för 12 till 15-åringar startade under förra veckan, så det är för tidigt att se någon effekt av dessa. Det kommer att ta ett tag innan alla som vill vaccinera sig i den här åldersgruppen är fullvaccinerade, säger Gunilla Persson.

Vaccinationstäckningen behöver även öka i åldersgruppen 18–39 år.

– Många i den här åldersgruppen har haft covid-19, och tänker kanske att de inte behöver vaccinera sig. Du som inte är fullvaccinerad behöver fortfarande hålla avstånd till andra och undvika nära kontakter med personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Det gäller även om du har haft sjukdomen, säger Gunilla Persson.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.

Det finns gott om lediga tider i hela länet samt alternativ med drop in-vaccination. Se lediga tider och drop in-tider på: https://vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se/

Bokningen för dos tre öppen

Från och med idag kan personer som är födda 1941 eller tidigare samt personer med hemtjänst boka tid för sin tredje dos. De som är födda 1941 eller tidigare kan boka sin tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till en hälsocentral. De som har hemtjänst och som är födda senare än 1941 behöver ringa till en hälsocentral för att boka sin tid.

– Vi har kommit en bra bit med den tredje dosen för boende på SÄBO och personer med hemsjukvård, så nu är det dags för resten som ska erbjudas dos tre i nuläget. Vi kommer inte att skicka ut ett brev till dessa grupper, utan det är fritt fram att boka en tid från och med idag, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

Moderna för personer födda 1991 eller senare

Vaccinet Spikevax från Moderna är fortsatt pausat för personer födda 1991 eller senare. De som hör till den här åldersgruppen och som har fått en första dos av detta vaccin får sina tider avbokade. De som inte har hört något från sin hälsocentral senast dagen innan den bokade tiden kan ringa till hälsocentralen. Övriga behöver inte göra något.

Tillbaka till nyhetslistan