NYHETER 2021-11-08

Fortsatt smittspridning i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 i länet är kvar på höga nivåer, framför allt bland yngre och ovaccinerade. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna för provtagning påverkar smittotalen. Region Västerbotten vill även påminna om att besöksrestriktioner fortfarande gäller på länets vårdenheter.

Under vecka 44 konstaterades 184 fall av covid-19 i Västerbottens län, jämfört med 200 fall under vecka 43. Antalet analyserade tester minskade under samma tidsperiod från 6 103 till 5 020.

Den 1 november förändrades rekommendationerna om vilka som ska testa sig och när. Vaccinerade behöver vanligtvis inte testa sig vid symtom, om det inte finns en känd exponering för covid-19 eller om personen får symtom inom 14 dagar efter att ha rest utanför Norden. För att räknas som vaccinerad ska det ha gått två veckor sedan den andra dosen.

– Antalet analyserade tester minskar jämfört med veckan innan, men det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna påverkar provtagningen och antalet positiva fall. Det är ju fortfarande många vaccinerade som ska testa sig, bland annat vårdpersonal och vid smittspårningar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Alla ska, oavsett om de är vaccinerade eller inte, stanna hemma vid nytillkomna symtom. Ovaccinerade från sex års ålder ska även provta sig.

Här sker smittspridningen

Antalet positiva fall ökar i Skellefteåområdet. Under föregående vecka var 85 av de positiva fallen i Umeåområdet, 95 i Skellefteåområdet, ett i södra Lappland och tre bland personer som är skrivna utanför länet.

– Smittspridningen sker till stor del fortfarande i skolor, på arbetsplatser och inom familjen. Det sprids även vid kompisträffar och på fritidsaktiviteter. För att minska smittspridningen är det viktigt att alla följer de rekommendationer som finns och stannar hemma vid symtom som snuva, hosta, halsont och feber, säger Stephan Stenmark.

Smittan finns i alla åldersgrupper, men är fortfarande högst i de yngre åldersgrupperna. Flest positiva fall finns i åldersgruppen 10–19 år.

– Precis som tidigare är de flesta fallen bland yngre och ovaccinerade. Just nu är 83 procent av alla som är tolv år eller äldre fått 2 doser i Västerbottens län, men det behöver bli fler. Personer 65 år och äldre kan nu boka tid för vaccination med dos 3.  Vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom i covid-19. Se till att vaccinera dig om du fortfarande är ovaccinerad, säger Stephan Stenmark.

Viktigt att följa regionens besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har Region Västerbotten infört besöksrestriktioner på länets vårdenheter. I och med höstens lättade restriktioner har personalen på sjukhusen märkt av att dessa inte alltid följs. Region Västerbotten vill därför påminna om att besöksrestriktionerna fortfarande gäller, även för de som är vaccinerade och för de som har haft covid-19.

– Vi är i ett besvärligt smittläge där våra patienter är sköra. För att minska risken att de ska bli smittade måste vi hålla på restriktionerna som vi har haft under en längre tid. Under pandemin har vi blivit duktiga på att visa hänsyn, och det ska vi fortsätta med även framöver, säger Jennie Lilling Ståhl, områdeschef Närsjukvård Umeå.

Enskilda avdelningar kan ha egna besöksrestriktioner eller förbud. De generella besöksrestriktionerna finns att läsa på 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan