NYHETER 2022-03-03

Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

Västerbottningarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver.

 

 

Den nationella mätningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att den stora ökningen av förtroende i förra årets mätning har mattats men fortsätter att ligga högre än före pandemin. Förtroendeökningen för 2021, där 72 procent av invånarna har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, kan jämföras med 66 procent 2019. Den nationella siffran för 2021 är 69 procent. Ökningen av förtroendet är nationell och troligen en effekt av pandemin.

88 procent av västerbottningarna anser också att de har tillgång till den vård de behöver vilket är samma värde som riket.

– Jag är glad för att västerbottningarna har ett fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. Det visar bland annat att så många invånare valt att vaccinera sig mot covid-19. Här ligger Västerbotten på topp i riket, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

76 procent av länets invånare har också ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin vilket kan jämföras med 69 procent i riket. Förtroendet i denna fråga har minskat både i Västerbotten och i riket sedan mätningen 2020.

Stöd och information

Dessutom anser allt fler att invånare, från 72 procent 2020 till 76 procent 2021, att de får den information och det stöd som de behöver för att hantera pandemin. Västerbottningarna är också generellt mer positivt inställda än den genomsnittlige svensken till vårdinformation och e-tjänster på 1177.se samt till digitalisering av vården med exempelvis vårdmöten på distans.

De invånare som är 60 år och äldre har generellt högre förtroende för hälso- och sjukvården och upplever att tillgången till hälso- och sjukvård är bättre jämfört med de som är yngre. Yngre invånare är i större utsträckning mer positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Men undersökningen visar också att de som är 80 år eller äldre och börjar använda 1177 Vårdguidens e-tjänster upplever sig ha större nytta av tjänsterna än de som är yngre.

Rimliga väntetider

Färre än förra året anser att väntetider till besök och behandling på hälsocentraler och sjukhus är rimliga. För hälsocentraler är minskningen från 75 till 71 procent och för sjukhus 60 till 55 procent, Trots minskningen är detta en betydligt högre andel än innan pandemin där resultatet 2019 var 66 respektive 49 procent.

– Att patienter får vänta på besök eller behandling är inte bra. Men den kraftsamling som krävdes av hälso- och sjukvården för att klara pandemin har satt sina spår. Nu gör vi allt vi kan för att minska väntetiderna, säger Brita Winsa.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april till 4 juni samt 4 oktober till 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten varav 1 000 i Västerbotten.  Enkäten genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

 

Tillbaka till nyhetslistan