Frågor och svar om Stegutmaningen

Hur många steg per kilometer har ni räknat med?

Svar: Vi har gjort en schablonberäkning att man går 1400 steg per kilometer.

Varför kan jag inte skapa ett till personligt mål?

Svar: Du kan bara ha ett aktuellt personligt mål.

Varför syns inte funktionen "Skapa en ny grupp" på min sida?

Svar: Du kan inte skapa fler än fem grupper.

Varför ser jag inte kartan?

Svar: Du måste välja ett mål för att få upp kartbilden.

Ska jag mata in steg/km en gång per dag?

Svar: Du kan mata in steg/km hur ofta du vill. Välj en rutin som passar dig. Oavsett hur ofta du matar in steg/km kommer ditt stegsnitt/dag att räknas ut.

Varför syns inte de steg jag tidigare matat in när jag väljer ett personligt mål?

Svar: I rutan Mina steg totalt syns dina totala steg sedan registrering. Om du därefter väljer ett personligt mål så följer inte dessa steg med. I det personliga målet syns endast de steg du matat in sedan du valt det målet.

Vad händer om jag tar bort ett personligt mål, försvinner mina steg då?

Svar: Nej. Dina totala steg förändras inte när du tar bort ett mål.

Vad är aktivitetsinmatning?

Svar: Det är en funktion som gör att du kan omvandla olika aktiviteter till steg. Till exempel kan du få veta vad 30 minuter simning motsvarar i antal steg.

Hur söker jag efter en grupp?

Svar: För att söka efter en grupp måste du veta gruppens namn. Dessutom måste gruppen ha valt samma mål. Om du trycker på sökknappen utan att skriva in något gruppnamn får du upp 10 grupper som har valt samma mål som din grupp.

Kan jag bjuda in en person som inte är registrerad i Stegutmaningen, att medverka i min grupp?

Svar: Ja. Ange personens e-postadress i sökrutan, är inte e-postadressen registerarad i stegutmaningen så kommer ett förslag  att skicka iväg en inbjudan. Klicka på "Skicka inbjudan".