NYHETER 2022-12-20

Glesbygdsmedicinskt centrum tar nya steg med partners i Afrika

Den 12 december meddelade Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) att Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) beviljats nästan 6 miljoner kronor för att utveckla sitt samarbete med Homa Bay County Government i Kenya och med andra regioner vid Lake Victoria.

Samarbetet startade i Homa Bay County vid Lake Victoria Foto: Sofia Berggren

GMC har också bjudits in att delta i ICLD:s internationella Climate Action Project där kommuner och regioner i fem afrikanska länder deltar, samt också kommuner och regioner i Sverige.

”Vi är mycket glada över detta besked. GMC är redan sedan tidigare en forsknings- och utvecklingsenhet inom Region Västerbotten med ett stort internationellt nätverk, och dessa medel ger oss goda möjligheter att stärka vårt samarbete med partners i Afrika där behoven av stärkt hälsovård i glesbygd är stora”, säger Andreas Lundqvist, enhetschef vid GMC.

Varför satsar ni på ett samarbete med partners i Afrika?

”Att samarbeta med partners i olika delar av världen är självklart för GMC. Vi har mycket att lära av varandra, och om länder, kommuner och regioner världen över ska kunna erbjuda god hälsovård till medborgare, särskilt sårbara grupper, behövs internationellt samarbete. Partnerskapet ingår också i vårt åtagande att arbeta med FN:s 17 hållbarhetsmål som också innehåller målsättningar för god hälsa och välbefinnande”, säger Roland Gustafsson, internationell projektkoordinator vid GMC.

Vad ska dessa samarbeten handla om?

”GMC har sedan några år tillbaka samarbetat med Homa Bay County i Kenya som ligger vid Lake Victoria. Vi har genomfört ett projekt riktat mot förbättrad ledning och styrning för jämlik hälsovård med bra resultat, och vi tar nu ett nytt steg för att sätta fokus på ungdomshälsa eftersom utmaningarna är stora. Samarbetet med Homa Bay County har skapat uppmärksamhet genom satsningar för att sprida information och etablera nya relationer. Till exempel har vi deltagit med en egen programpunkt vid Africities 2022 i Kisumu i maj där drygt 6500 deltagare från hela Afrika deltog. Vi har också nyligen genomfört en spridningskonferens i Homa Bay med stort deltagande, där också representanter för Lycksele kommun medverkade eftersom också de samarbetar med Homa Bay County i ett miljöprojekt.", säger Ingvar Rönnbäck, som varit initiativtagare till projekten och som är knuten till GMC som expert mot bakgrund av långvarig erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.


"Vårt samarbete med Homa Bay County har med andra ord öppnat dörrar till nya partners och gjort det möjligt att skapa ett intresse för samarbete kring hälsa, resiliens i relation till klimatförändringar och miljö. Flera regioner kring Lake Victoria har visat intresse för samarbete inom ramen för ett av de nya projekten, däribland Homa Bay County, men också Kisumu County, Migori County, Siaya County och Busia County. Intresset blev ännu större eftersom samarbetet mellan Västerbotten och regionerna kring Lake Victoria också skulle knytas till ett större internationellt klimatprojekt”, fortsätter Ingvar.

Det låter som att det finns mycket positiv energi kring det arbete ni gör?

”Ja, verkligen! Våra relationer är goda, och vi arbetar utifrån vikten av att lyssna till varandra och lära av varandra för att söka svar på de utmaningar vi identifierat. Vi söker också engagera andra partners eftersom vi behöver samarbeta. Ensam är inte stark.” säger Roland.

Kan ni nämna vilka partners ni samarbetar med?

Roland fortsätter. ”I Västerbotten kommer Umeå kommun vara en viktig partner, liksom Umeå universitet och Biosfärområde Vindelälven-Juhttáthakka. I Kenya har vi dialog med Sveriges ambassad, ett flertal FN-organ eftersom många FN-organisationer har säte i Nairobi, men också andra aktörer såsom universitet. Vi tror att detta bara är en början.”

Fakta

ICLD erbjuder möjlighet för kommuner och regioner att samarbeta med sina motsvarigheter inom ramen för det kommunala partnerskapsprogrammet, men genomför också internationella utbildningar, sammanför partners i strategiska nätverk som samarbetar kring olika teman, samt utvecklar kunskap genom sitt kunskapscentrum som är en del av ICLD.

ICLD:s arbete syftar till att främja demokratiutveckling med uppdrag att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå. ICLD stärker kommunernas och regionernas kapacitet att analysera, prioritera och genomföra Agenda 2030 i enlighet med kommunernas och regionernas egna behov, prioriteringar och resurser.

 

Tillbaka till nyhetslistan