Johan Jirlén

Jag jobbar som ingenjör mestadels inom projekten Vård och omsorg på distans, ett projekt om hur distansteknik kan användas för att lösa dagens sjukvårdsutmaningar, och TNK som är ett samarbetsprojekt med Tyskland.

Bakgrund

Jag har civilingenjörsexamen inom teknisk fysik och elektroteknik med inriktning beräkningsteknik och fysik.

Johan Jirlén Forskningsingenjör
E-post
johan.jirlen@regionvasterbotten.se