Projekt

På Glesbygdsmedicinskt centrum bedrivs stor del av verksamheten i projektform.

Det virtuella hälsorummet i Slussfors
Det virtuella hälsorummet i Slussfors, ett exempel på våra genomförda projekt
Foto: Jan Lindmark

Vi har därmed byggt upp en gedigen kompetens vad gäller projektledning, projektadministration och projektarbete, samt inte minst att ansöka om projekt och hitta olika finansieringsformer.

Studentprojekt

Vi handleder läkarstudenter på termin 10 samt sjuksköterskestudenter på C- och D-nivå. Har du en projektidé med anknytning till glesbygdsmedicin som du skulle vilja genomföra är du välkommen att kontakta oss på vår gemensamma e-postadress info.gmc@regionvasterbotten.se.

Doktorandprojekt

För tillfället bedrivs fem doktorandprojekt hos oss, samt ett projekt som kommer att leda vidare till ett doktorandprojekt. Vill du veta mer om något av dessa projekt är du välkommen att kontakta respektive person direkt.

Hälsoaspekter inom renskötseln – att leva i två världar

Laila Daerga, laila.daerga@regionvasterbotten.se, sjuksköterska

Palliativ vård i norra regionen

Lena Kroik, lena.kroik@regionvasterbotten.se, sjuksköterska

Sjukstugemodellen

Mante Hedman, mante.hedman@regionvasterbotten.se, distriktsläkare

Kolorektalcancer i norra sjukvårdsregionen – Delays

Catharina Persson Ingvarsson, catharina.ingvarsson@regionvasterbotten.se, distriktsläkare

Stomier i glesbygd

Simon Näverlo, simon.naverlo@regionvasterbotten.se, AT-läkare

Behandling av livsstilsförändringar på distans (blivande doktorandprojekt)

Sarah Persson, sarah.d.persson@regionvasterbotten.se, dietist

Större utvecklingsprojekt

Innovationskraft i glesbygd

Etablering av åtta samhällsbaserade virtuella rum

Kontaktperson: Pia Kristiansson, pia.kristiansson@regionvasterbotten.se

Recruit & Retain - Making it work

Utvärdering och följeforskning av olika rekryteringsinsatser

Kontaktperson: Roland Gustavsson, roland.gustavsson@regionvasterbotten.se