Samverkan

I våra projekt har vi nära samarbete med både nationella och internationella regioner, kommuner, universitet och företag.

Glesbygdsmedicinskt centrum har ett samarbetsavtal med Northern Ontario School of Medicine i Kanada samt Charles Darwin University i Australien, där vi gemensamt arbetar med forskning och utveckling inom glesbygdsmedicin. 

Utöver detta samarbetsavtal ingår Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsö i det rurala nätverk vi bygger tillsammans med våra vänner från Australien och Kanada. GMC har också samverkan med Centre for Rural Health i Skottland. Inom våra olika projekt har vi samarbetspartners i ett tiotal länder, däribland Island, Finland, Indonesien och Kenya.