NYHETER 2022-11-10

Samverkansarbete för att främja psykisk hälsa beskrivs i SKR-rapport

En publicerad rapport från SKR (Sveriges kommuner och regioner) beskriver samverkansarbetet ”B4” i Storuman – ett långsiktigt och strategiskt arbete med förebyggande åtgärder för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord genom lokal samverkan.

–Det är jätteroligt att vårt arbete har rönt så stor uppmärksamhet nationellt också. Jag tycker att en extra tyngd är att vi fick ta emot Psynkpriset* direkt från Ing-Marie Wiselgren, som var nationell samordnare för psykiatrifrågor vid SKR. Hon betonade särskilt att omvandla forskning till praktiskt arbete tillsammans med flera olika aktörer låter självklart men är inte alltid så enkelt, men trägen vinner, säger Anette Edin-Liljegren som var med och startade upp arbetet. 

Gemensam vilja att förändra

Arbetet startades upp efter att sex människor tog sina liv inom loppet av två år i Storuman. Händelserna skakade om samhället där alla känner varandra och skapade enighet om att något behövde göras.

Mot bakgrund av händelserna och den gemensamma viljan att förändra fick Anette Edin-Liljegren, forskningssamordnare på Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten, i uppdrag av Storumans kommun att leda och samordna ett förebyggande arbete för suicidprevention. Representanter från kommunen, regionen och polisen började träffas för att gemensamt identifiera metoder för det förebyggande arbetet i form av en handlings- och aktivitetsplan.

Metoder från forskning

Viljan var att arbeta med metoder som har effekt, och man identifierade dessa från en översiktsartikel kring suicidpreventionsarbete. Med utgångspunkt i artikeln resulterade gruppens utvecklingsarbete i fyra evidensbaserade B:n – Bemöt, behandla, bygg och begränsa. B4 blev ett samlingsbegrepp för gruppens aktörer. 

En central utgångspunkt i B4-gruppens arbete är att suicidprevention inte handlar om en avgränsad insats, utan om breda insatser och att arbeta långsiktigt och systematiskt med att stärka och främja den psykiska hälsan bland befolkningen. 

Fler kommuner har inspirerats

Genom B4 samlas nu socionomer, rektorer, vårdpersonal, poliser, alkohol- handläggare med flera kring en gemensam vision i arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Engagemanget för frågorna fortsätter att öka i Storuman såväl som i hela länet. Arbetet för att främja psykisk hälsa och förebygga suicid har även inspirerat fler kommuner i Västerbottens län och det finns en regional suicidsamordnare som stöttar med att skala upp och sprida arbetet till fler kommuner.

Läs rapporten

B4-gruppens arbete beskrivs i kapitel 2 i rapporten "Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa", Sveriges kommuner och regioner (2022). 

Läs rapporten "Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa"

 

*Psynkpriset är ett pris som SKR delar ut en gång per år till aktörer som gjort något extra för området psykisk hälsa. Läs mer här

Artikel: Pris till samverkan som främjar psykisk hälsa

Tillbaka till nyhetslistan