NYHETER 2023-02-13

Vad är värdefulla möten i vården?

I mötet mellan patienter och vårdpersonal avgörs värdet av hälso- och sjukvården och att patienter involveras är helt avgörande för att kunna leverera en säker och effektiv vård.

Illustration av Lina Ärlebrant, inspirerad av ”The patient will see you now-The future of medicine is in your hands” av Eric Topol. Foto: Sofia Berggren

Under förra veckan presenterade vår medarbetare Lina Ärlebrant forskningsplanen för sina doktorandstudier under sitt antagningsseminarium på Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hon kommer med fyra forskningsstudier att undersöka vilka förväntningar och upplevelser av vårdmöten personer som bor i glesbygd har, för att få mer kunskap om hur vårdmöten kan bli effektiva båda vad gäller kvalitet och resurser.

– Det handlar om att ta fram kunskap om vilka verktyg som ska finnas i vårdens verktygslåda för att kunna ge den vård som varje person har behov av, oavsett vem du är eller var du är och också om att fördela resurser på ett effektivt sätt, säger Lina.

Nära vård och digital teknik inom hälso- och sjukvården

De senaste åren har det kommit flera rapporter från den svenska staten som handlar om att vi i Sverige ska ställa om till en hälso- och sjukvård som utgår från primärvården som är mer nära medborgarna än den tidigare mer centrala sjukhusvården. Det finns också en stark drivkraft för att öka patienternas inflytande och användningen av digital teknik i vården.

Studier har visat att människor i allmänhet är nöjda med digitala vårdmöten men också att de i första hand vill träffas ansikte mot ansikte. I framför allt glesbygd händer det ibland att den nödvändiga sjukvårdspersonalen endast finns tillgänglig digitalt på grund av till exempel långa avstånd och brist på personal.

Möter videolösningar inom vården människors behov?

I Linas studier kommer personer som haft möten med vården både vid akuta och planerade tillfällen att bli intervjuade för att få berätta om på vilket sätt olika videolösningar möter de behov som finns och få reflektera över framtidens vård, främst i glesbygd. Intervjuerna hålls med personer som besökt akutrummen på sjukstugorna i Västerbotten där läkare, som under jourtid ansvarar för stora områden och inte alltid finns på orten, kan koppla upp sig på en videoskärm för att träffa patienten. Intervjuer ska även göras med personer på särskilt boende som regelbundet har möten med sin läkare via en surfplatta.

Befintlig forskning och kunskapsluckor

En av de fyra studierna är också en översikt som samlar den senaste forskningen från hela världen om personers upplevelser av videomöten i vården för att visa på vilken kunskap som redan finns och var det finns kunskapsluckor som forskningen behöver fylla.

I den fjärde studien vänder sig Lina till personer som kanske på grund av en eller flera kroniska sjukdomar ofta har kontakt med flera olika personer inom vården för att också få mer kunskap om hur en hel kedja av vårdmöten kan hänga ihop på ett bra sätt och utgå från varje individs behov och förmågor.

Kontakt

Lina Ärlebrant
E-post: lina.arlebrant@regionvasterbotten.se 
Telefon: 076-3670165

Tillbaka till nyhetslistan