NYHETER 2020-08-13

Elin Bergarp leder digitaliseringsprojekt i södra Lappland

Elin Bergarp har fått tjänsten som projektledare för projektet Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland.

Hon kommer närmast från en tjänst på Länsstyrelsen i Västerbotten som koordinator för Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, men har tidigare även jobbat som Huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa vid Glesbygdsmedicinskt centrum samt tillväxtchef på Sorsele kommun.

– Vi är väldigt glada över att få med Elin i God och nära vård-teamet i södra Lappland! Hon har värdefull erfarenhet av att driva omfattande projekt med många olika aktörer och djup kunskap om förutsättningar och utmaningar i södra Lapplands kommuner, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.  

Om projektet
Socialdepartementet valde under 2019 ut södra Lappland som ett modellområde för omställningen till god och nära vård i Sverige. Liknande områden finns även i de övriga norra regionerna.

En aktivitet i denna omställning är projektet Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland, som i juni beviljades cirka 6,9 miljoner kronor från Tillväxtverket.

Syftet med projektet är att bygga upp en struktur och ett system för att införa digitala verktyg inom Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland.

Det handlar också om att identifiera digitala verktyg och tjänster som bidrar till en sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Utgångspunkten för arbetet är invånarnas och patienternas behov. I varje medverkande kommun kommer minst två digitala tjänster eller processer införas.

Bland annat ska ett hundratal patienter i södra Lappland utrustas med självmonitoreringsverktyg för att själva kunna dokumentera olika data och sedan på ett enkelt sätt rapportera in dessa till sin vårdgivare digitalt.

Tillbaka till nyhetslistan