Projekt

I Västerbotten pågår flera olika projekt som syftar till att utveckla och utforska hur vi kan åstadkomma Nära vård.

Digitalisering

 

 

 

Vad: Digitala vårdmöten för personer på särskilda boenden. Ett samarbete mellan RISE, Region Västerbotten och KRY.

Status: Avslutat

Var: Malå, Södra Lappland

Syfte och mål: Personer som bor på SÄBO en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. De är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska, eller kognitiva, svårigheter att klara eget boende. För dessa personer är kontinuerliga läkarkontakter en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet. Målet är att kunna öka kvaliteten i vården samt trygghet och patientsäkerhet för äldre som bor på särskilda boenden, och deras anhöriga.

Kommentar: Projektet vad mycket lyckat och arbetsättet används nu i daglig drift. Det har även spridit sig och används i bland annat Vilhelmina, Storuman och Lycksele. 

Läs mer: Ökad trygghet på särskilda boenden genom digitala läkarkontakter (regionvasterbotten.se)

 

Vad: Ta fram en standardmodell för att införa nya digitala tjänster. 

Tidsperiod: 2020-06-01-2023-03-31

Var: Region Västerbotten sant kommuner i södra Lappland och Norsjö 

Syfte och mål: Syftet är att ta fram och implementera en strukturerad modell där kommuner och Region Västerbotten tillhandahåller digitala tjänster och processer för en god, trygg och nära vård. Målet är att minst 100 individer har och använder självmonitoreringsutrustning och att varje kommun inför minst två nya digitala tjänster. 

Kompetensförsörjning

 

 

Vad: Utbildningar för personal inom omsorgen

Tidsperiod: 2020-06-01-2023-03-31

Var: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele

Syfte & mål: Syftet är att stärka det livslånga lärandet för alla åldersgrupper genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som stärker förmågan att ta till sig och använda ny teknik. Målet är att personalen inom omsorgen ska bli mer kunniga gällande ny teknik och digitala hjälpmedel.