Södra Lappland

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde där region, kommuner och andra intressenter ska testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård. Nationellt finns ett mål om att bygga om sjukvårdssystemet på en tidsperiod om 10–15 år. I Västerbotten är målet att få det gjort inom 4–5 år.

 

Vad betyder God och nära vård för dig? 

- Det betyder att jag som medborgare och inlandsbo ska känna mig trygg i att den vård jag behöver ska tillhandahållas sömlöst utan ett virrvarr av olika hinder och gränser. Individens behov blir omhändertaget, säger Roland Bång, projektledare för God och nära vård i södra Lappland.

Hur ska vi veta veta vad som är individens behov?

- Vi behöver naturligtvis fråga medborgarna, vi behöver ha en nära dialog. Vi kan inte sitta som vi traditionellt har gjort och bedöma vad medborgaren behöver. Vi behöver flytta frågan och tillsammans med medborgarna samskapa bilden av behov, och vad God och nära är, menar Roland Bång. 

Vad lockade med det här jobbet? 

- Att få jobba med en genomgripande utvecklingsfråga som inte bara berör ett hantverk utan det är även en demokratifråga, en slags samhällsutveckling. Det är ett paradigmskifte i synen på hur vissa grundläggande vård- och omsorgstjänster ska utföras.   

Liknande modellområden finns i de övriga norra regionerna och alla har av socialdepartementet fått pengar för att genomföra projektet.

Uppdraget för modellområdena är:

  • Skapa organisationsmodeller och arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen som underlättar samverkan.
  • Utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling och strukturering av denna.
  • Skapa en gemensam struktur för utvärdering och FoU. 

 

Pågående projekt

Läs mer om våra pågående projekt

Medborgarenkäter hösten 2020

Storuman

Sorsele

Malå

Lycksele

Åsele

Dorotea

Vilhelmina