Projektorganisation och kontakt

Styrgrupp


Peter Berggren, närsjukvårdschef i södra Lappland (ordförande)
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna-Maria Stenlund Berggren, tandvårdschef
Ingela Gotthardsson, kommunchef Lycksele
Karl-Johan Ottosson, kommunchef Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm, kommunchef Åsele
Jim Lundmark, kommunchef Malå
Roland Bång, projektledare

 

Kontakt

Roland Bång
Projektledare God och nära vård
073-086 52 23
roland.bang@regionvasterbotten.se

 

Region Västerbotten Närsjukvården södra Lappland