Projektorganisation och kontakt

Vill du veta mer om omställningen till god och nära vård i Umeåregionen, kontakta:

Anna Wallgren, strateg god och nära vård, Region Västerbotten

anna.wallgren@regionvatserbotten.se

Petra Henriksson, utvecklingsstrateg god och nära vård, Umeå kommun

petra.henriksson@umea.se