NYHETER 2021-01-25

Ny projektledare för god och nära vård i södra Lappland

Roland Bång har utsetts till projektledare för omställningsarbetet mot en god och nära vård i södra Lappland. Han kommer närmast från ett uppdrag som förvaltningschef för skolförvaltningen i Härnösands kommun.

– Vi är väldigt glada över rekryteringen av Roland till vårt arbete med god och nära vård. Hans kompetenser från kommunalt arbete passar väldigt bra in i de samverkanstankar som driver projektet, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

 

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför det förtroende jag fått att medverka och bidra till en omställning i en mycket angelägen och samhällsviktig utmaning. Att få möjligheten att också göra detta inom södra Lappland, där mitt hjärta och mina rötter finns på djupet, är på ett personligt plan mycket tillfredsställande, säger Roland Bång.

Roland Bång börjar hos Region Västerbotten den 1 april och efterträder då Katarzyna Wikström som fått tjänst som socialchef vid Skellefteå kommun. 

Södra Lappland i täten

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde av socialdepartementet. Här testar region, kommuner och andra intressenter tillsammans olika arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.  Ett antal spännande projekt är redan igång och fler planeras. Liknande modellområden finns i de övriga norra regionerna och alla har av socialdepartementet fått pengar för att genomföra projektet.

Hälsofrämjande och nära

Syftet med omställningen till en god och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Mobila lösningar och distansöverbryggande teknik är viktiga verktyg så att vården i större utsträckning kan finnas tillgänglig när och där den behövs. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala kompetens så att de kan ge stöd till invånare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”. Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs.

Även i Skellefteå- och Umeåområdet pågår liknande projekt i omställningen till god och nära vård i Region Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan