NYHETER 2023-01-23

Gonorré ökar i Västerbotten

Under 2022 sågs en tydlig ökning av antalet fall av gonorré i Västerbottens län. Smittspridningen har ökat bland yngre personer och de flesta har smittats vid sex med motsatt kön. Om man misstänker att man har gonorré är det är viktigt att man söker vård.

Kondomer i flera färger.

Under 2020 och 2021 minskade antalet fall av gonorré i länet. Nu ses ett trendbrott och under 2022 konstaterades 45 fall. Det är en tydlig ökning jämfört med de 37 fall som diagnostiserades 2019, som i sig var ett högre antal än både 2017 och 2018.

– Att förekomsten av gonorré minskade under pandemin berodde troligtvis på de restriktioner och rekommendationer som gällde då. Nu träffas människor som vanligt och tidigare beteendemönster återkommer, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Under 2022 är det också fler i åldersgrupperna 15 till 24 år och 30 till 39 år som diagnostiserats med gonorré än tidigare. Fler fall än tidigare har upptäckts via ungdomsmottagningar. Majoriteten har smittats i Sverige och de flesta uppger att man smittats vid sex med motsatt kön.

Viktigt att söka vård vid misstanke om gonorré

– Det är mycket viktigt att du snabbt söker hjälp för att behandlas om du har symtom som kan vara gonorré. Behandling och smittspårning görs på hud- och STD-kliniken på Norrlands universitetssjukhus, men det går även att testa sig på länets ungdomsmottagningar och hälsocentraler, säger Nirina Andersson, specialistläkare på hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Vanliga symtom på gonorré är att det svider när man kissar eller att man får flytningar från penis eller slida, men sjukdomen kan också vara symtomfri. En person som har gonorré kan smitta även om hen inte har några symtom.

– Om gonorrén hinner sprida sig kan du få en inflammation i äggledarna, bitestiklarna eller prostatan. Det kan göra det svårare att få till en graviditet i framtiden. En gonorréinfektion i ögat kan ge nedsatt syn och i ovanliga fall kan bakterien spridas till blodet och ge blodförgiftning. Därför är det väldigt viktigt att man kommer till oss på hud- och STD-kliniken för att få behandling, säger Nirina Andersson.

Kondom är det bästa skyddet

Gonorré behandlas med antibiotika. Bakterien som orsakar gonorré blir mer och mer motståndskraftig mot den antibiotika som används, vilket leder till att infektionen på sikt kan bli mer svårbehandlad.

– För att minska risken för antibiotikaresistens är det väldigt viktigt att minska smittspridningen av gonorré samt snabbt söka hjälp vid symtom eller om det finns risk att du är smittad. Att använda kondom vid sex är det bästa sättet att skydda sig, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare.

Personer som bor i Västerbottens län kan beställa gratis kondomer från Region Västerbotten på 1177.se.

Läs mer om gonorré på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan