NYHETER 2022-03-11

Hög kapacitet att vaccinera under den nationella vaccinationsveckan

Under vecka 11 genomförs en nationell vaccinationsvecka med syftet att få fler att vaccinera sig mot covid-19. Länets hälsocentraler kommer att erbjuda tider för att vaccinera sig på drop in. Region Västerbotten inleder även en kampanj för att uppmuntra till fortsatt vaccination.

Två personer kramas. Text i bild: Fortsätt att göra skillnad, fortsätt vaccinera dig mot covid-19.

Den nationella vaccinationsveckan är ett uppdrag som regeringen har gett Folkhälsomyndigheten. Den genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I Västerbottens län kommer det att ske insatser för att underlätta för fler att vaccinera sig.

– Vi har en hög vaccinationstäckning, men vi vill dels att ännu fler ska påbörja vaccination, dels att fler ska få de påfyllnadsdoser som de rekommenderas, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

Insatser under vaccinationsveckan

Under vaccinationsveckan kommer det att finnas möjlighet att vaccinera sig på drop in runtom i länet.

– Länets hälsocentraler och vaccinationsmottagningar vill tillsammans ytterligare sänka tröskeln för vaccination. Därför erbjuder de allra flesta hälsocentraler drop in-vaccination någon gång under vecka 11, säger Ronny Lestander.

Ett exempel på ytterligare insatser är Bolidens hälsocentral som kommer att ha drop in-vaccination på parkeringen utanför Ica klockan 16:00–19:00 den 17 mars. En sponsor kommer att bjuda på hamburgare till de som vaccinerar sig. Insatsen är ett samarbete mellan hälsocentralen, lokala handlare, räddningstjänsten och områdespolisen, som också kommer finnas på plats under kvällen.

– Viljan att hjälpas åt är stor i Boliden och på detta sätt kan vi nå ut till fler genom att vi kommer ut till invånarna i stället för att de ska komma till oss. Vi tror på gott samarbete mellan oss på hälsocentralen i Boliden och samhället i övrigt. Med gemensamma krafter kan vi tillsammans bidra till att fler vaccinerar sig, säger Emma Sjöström, avdelningschef på Bolidens hälsocentral. 

Se tider och platser för drop in på webbplatsen vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se. Fler tider kan tillkomma.

Fortsatt viktigt med vaccination

Sedan restriktionerna släpptes har trycket på att boka tid för vaccination minskat, trots den fortsatt höga smittspridningen.

– Det är viktigt att komma ihåg att vaccination är det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och för att behålla skyddet är det viktigt att få de doser som rekommenderas, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Under våren kommer kapaciteten för vaccination att minska och de centrala vaccinationsmottagningarna i Umeå och Skellefteå kommer att avvecklas.

– Passa på att vaccinera er nu när det finns drop in och gott om bokningsbara tider. Längre fram i vår kommer det bli svårare att få en tid, säger Ronny Lestander.

Under vintern har många haft covid-19, vilket också kan vara en anledning till att man avvaktar med vaccination.

– Du rekommenderas vaccination även om du haft covid-19. Vaccination förstärker skyddet även för dig som har haft en genomgången infektion, säger Stephan Stenmark.

Kampanj om vaccination

I samband med den nationella vaccinationsveckan inleder Region Västerbotten en kampanj som kommer att pågå under våren. Syftet är att uppmuntra till fortsatt vaccination.

– Vi vill att västerbottningarna ska veta att tack vare att de valde att vaccinera sig så har de bidragit till att pandemin nu är i ett nytt och bättre läge. Och att de kan fortsätta att göra skillnad genom att fortsätta ta de doser som rekommenderas, säger Ronny Lestander.

Kampanjen kommer bland annat att synas i tidningar, på sociala medier, på lokalbussar i Skellefteå och Umeå samt på digitala skärmar runtom i länet.

Viktigt vid vaccination

  • Alla som är tolv år eller äldre kan vaccinera sig mot covid-19.
  • För att få en tredje dos behöver man vara 18 år eller äldre. Det ska ha gått minst tre månader sedan den andra dosen.
  • För att få en fjärde dos ska man ha mycket nedsatt immunförsvar, hemtjänst, hemsjukvård eller vara 80 år eller äldre. För personer med mycket nedsatt immunförsvar ska det ha gått minst tre månader sedan den tredje dosen. För övriga ska det ha gått minst fyra månader.
  • Ta med legitimation, använd munskydd och håll avstånd. Ta även med ditt vaccinationskort om du redan påbörjat vaccination.
  • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.
Tillbaka till nyhetslistan