NYHETER 2023-06-29

Högre status med skyddad yrkestitel

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel och Hanna Backlund och Fanny Hedlund hoppas att det egna yrkets status höjs. – Det är också bra för patienterna som får en säkrare vård med rätt personal på rätt plats, säger Fanny Hedlund, undersköterska vid ögonmottagningen i Skellefteå.

Skyddad yrkestitel
Fanny Hedlund och Hanna Backlund hoppas att yrkestiteln ska ge undersköterska som yrke en högre status. Foto: Privat

 Totalt finns det cirka 1 700 undersköterskor anställda inom Region Västerbotten, de flesta vid något av de tre sjukhusen i länet. Några är nyutexaminerade, andra har arbetat många år i yrket.

– En skyddad yrkestitel är ett viktigt steg att kvalitetssäkra vårt yrke, säger Hanna Backlund, undersköterska vid urologen i Umeå.

Viktig grupp

Socialstyrelsen utfärdar från och med den 1 juli ett yrkesbevis, något som alla arbetsgivare då måste förhålla sig till vid anställning av undersköterskor.

– Undersköterskor är en oerhört viktig yrkesgrupp inom Region Västerbotten och för att säkerställa kvaliteten och säkerhet inom hälso- och sjukvården måste vi också säkerställa kompetensen hos undersköterskorna, säger HR-strateg Ewelina Ogenblad.

Garant för utbildning

Region Västerbotten har redan tidigare haft hårda krav vid anställning av undersköterskor, så det nya yrkesbeviset innebär ingen större skillnad.

– Men när vi med de nya reglerna nyanställer undersköterskor som visar upp ett bevis från Socialstyrelsen är det en garant för att de har rätt utbildning, förklarar Ewelina Ogenblad.

De båda undersköterskorna hoppas, förutom en högre status, också att den skyddade yrkestiteln i förlängningen kan ge förutsättningar för en högre lön.

Högre status

– Med den personalbrist som nu finns, där det anställs vårdbiträden, är det bra att då tydligare kunna skilja på våra yrken, säger Fanny Hedlund. Det ger oss en större möjlighet att få den lön vi ska ha.

– Jag tänker att det är viktigt att undersköterskeutbildningen blir enhetlig över hela landet och därmed få en högre kvalitet. Utbildning ska generera utrymme för löneskillnad, säger Hanna Backlund

– Lönen hänger ihop med den man gör och arbetsinnehållet ser likadant ut både före och efter införande av skyddad yrkestitel, säger Ewelina Ogenblad. Men för undersköterskorna som kollektiv är en höjd status en välkommen effekt.

Tillbaka till nyhetslistan