NYHETER 2023-05-23

Idé från Västerbotten vinnare av Vitalis stipendium

Vem kunde ana att en tanke om hur det skulle gå till att arbeta som chef på distans i Region Västerbotten kunde leda till att digitala läkarronder blev standard i ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå. Tanken, som uppstod i Australien, blev så småningom starten på projektet Västerbotten utan gränser som idag har blivit belönat med Vitalisstipendiet.

Vitalis är en stor konferens och mässa kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Varje år delar Vitalis ut ett stipendium för att uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg. Årets vinnare 2023 är projektet Västerbotten utan gränser.

Virginia Zazo, som är läkare i Region Västerbotten och en av grundarna, är på plats i Göteborg tillsammans med Anders Wink och Manuel Gonzalez för att ta emot stipendiet. Hon berättar att det känns helt fantastiskt men poängterar att det är ett lagarbete och att det finns många fler än de tre som har arbetat hårt för att skapa projektets framgångar.

- Västerbotten utan gränser handlar inte om mig utan är en jätteviktig insats för Region Västerbotten och för Västerbotten i stort. Vi är ett helt team som har arbetat med detta, en sådan här innovation kräver flera kompetenser som tror på idén och jobbar mot samma mål.

Manuel och Virginia fick idén till projektet när hon arbetade som verksamhetschef och läkare i Västerbotten från Australien 2018. Virginia fortsatte som verksamhetschef och provade på en lösning i form av en robot som gjorde att hon kunde närvara på distans. Det fick dem att fundera på om de oändliga lösningar som den digitala tekniken erbjuder kunde lösa några av vårdens utmaningar.

Regionen har lyckats rekrytera personal från andra länder som exempelvis Portugal, Spanien och Finland. Dessa personer hade inte jobbat för regionen om de inte hade kunnat jobba på delvis på distans. För regionen är det positivt då det är svårt att rekrytera. Alternativet blir då ofta hyrläkare vilket inte är en hållbar lösning. Det är flera som har visat intresse och hoppas på att kunna börja jobba för regionen nu när den här lösningen finns.

Men även patienterna uppskattar konceptet då de spar mycket tid genom besöken på distans. De uppskattar även att de får träffa samma läkare i stället för olika hyrläkare.

En patient berättade för mig att hon var så nöjd med att få mer tid över för sin vävning som hon har som fritidsintresse säger Virginia. Jag är även stolt över att projektet har kunnat bidra till att flera särskilda boenden har haft tillgång till samma ansvariga läkare sedan tre år tillbaka.

- Jag och teamet är glada att vi har vunnit det här stipendiet. Men jag är ännu gladare över de patienter som vi har kunnat hjälpa. Vi kommer nu att jobba vidare för att lösa en av de största utmaningar som vårt samhälle står inför; kompetensförsörjning i eran av den digitala transformationen, avslutar Virginia.

Tillbaka till nyhetslistan