Innovation och näringsliv

Region Västerbotten är en innovativ samarbetspartner. Här utvecklar vi tillsammans med personal, akademi och näringsliv nya lösningar som blir till nytta för medborgare i Västerbotten.

Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Region Västerbotten satsar på innovationer och skapar mervärde för både individer och företag i regionen. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation, efter att den tagits i bruk. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. Nyheter och förbättringar som inte kommer till användning är inte innovationer. Det är först när en idé kommer till användning eller kommersialiseras som den blir en innovation.

En innovation kan vara:

  • En ny vara eller tjänst.
  • En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst.
  • Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer.
  • En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna.
  • Nya kompetenser, resurser eller material.
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68