VLL Innovation AB

Högre kvalitet, effektivitet och nytta. Partnerskap mellan innovationsbolaget VLL Innovation AB och industrin skulle ge nya lösningar i vården. Med fokus på nyttiggörandet för innovation och bättre vård och hälsa och samtidig kostnadseffektivitet.

VLL Innovation AB bildades 2015 som ett stöd för att identifiera behov som fanns i dåvarande landstinget, numera Region Västerbotten. I partnerskap med företag skulle vi utveckla, testa, utvärdera innovationer och på så vis bidrar till att uppfylla målen för hälso- och sjukvården.

Målet var att skapa värden för regionen genom högre kvalitet, effektivitet och nytta för patienter och invånare, medarbetare och kliniker, och samhället i stort, samtidigt som man skulle främja affärsmässigt värde för näringslivet.

Testverksamheten i innovationsbolaget pågick i tre år. Sedan årsskiftet 2019 är arbetet med värdeskapande innovation i partnerskap ”inknoppat” i Region Västerbottens FOU-stab och sker som en integrerad del av innovationsarbetet - på såväl strategisk som operativ nivå. Värdeskapande innovation i partnerskap sker direkt i vårdens vardag, primärt på Västerbottens innovationskliniker: Medicinsk akutvårdsavdelning (Mava), Tandvårdskliniken Idun, Bjurholms Hälsocentral.

Vinsten är i slutändan en bättre vård för invånarna

Värde för Region Västerbotten handlar inte om att göra vinst utan om nytta för patienten. Målbilden är enkel: Ett stärkt nyttiggörandet av nya lösningar för vården. Detta arbete betyder också att nya arbetssätt och processer behöver ersätta gamla; ersättningsmodeller, resursfördelning och incitament ses över; juridiska ramar och dess tillämpning utmanas. Med bolagen utforskas samtidigt nya affärsmodeller som främjar ett win-win mellan det offentliga och näringslivet.

Innovationsresan

Följ resan som Region Västerbotten gjort med innovationsbolaget VLL Innovation AB och framväxten av arbetet med värdeskapande innovation i partnerskap och innovationskliniker här. En resa som inleddes med samarbetspartners som Abbvie, Philips och Roche och som fortsätter i ny form sedan 2019, med utgångspunkt i FOU-stabens enhet för innovation och forskningsanslag.

 

Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61