Strategisk innovationsledning

Strategisk innovationsledning ska proaktivt leda och vidareutveckla regionens innovationsekosystem. Det innebär att vi skapar de bästa möjliga grundförutsättningarna för innovation i Västerbotten - i våra kommuner och i samverkan med våra närliggande regioner, Sverige, EU och resten av världen.

På en strategisk nivå handlar det om att utveckla, implementera och förvalta den regionala innovationsstrategin (RIS3).