Tästbädd Västerbotten

Söker du som företag eller innovatör en testbädd för din produkt? Vill du testa på sjukhus, hälsocentral eller hemma hos en patientgrupp? Vet du vilka faktorer du vill testa? Vi kan göra en första bedömning om det går att utföra testet i Västerbotten.

Börja med att se denna korta film:

Är din produkt säljklar bör du titta in på e-avrop för att se aktuella upphandlingar och gällande avtal eller så kan du kontakta vår inköpsavdelning.

Men vill du testa din produkt så har vi störst möjlighet att ta emot er om ni verkar inom dessa, just nu, prioriterade områden:

  • Digitala lösningar som rör vård i hemmet och preventiv vård för äldre
  • Distansteknik
  • Akutsjukvård och stöd till kroniskt sjuka

Vi har testverksamheter som kan utföra mätningar, prover och inhämta feedback från användare i både labb, simulerad miljö och verklig miljö, inom fysisk aktivtet och hälsa, It och distansteknik.

Vi hjälper även till att se över LOU (lagen om offentlig upphandling) och säkerställa att testet inte kommer i vägen för framtida upphandling.

Ni kan också få förslag på vilka tester som bör utföras för att utveckla en så bra produkt som möjligt. 

Anmäl ditt intresse här så återkopplar vi så fort vi kan! 

Ibland bjuder vi även in till paneler för att starta en dialog inför en upphandling kring ett visst behov. Följ oss på e-avrop och vårt nyhetsbrev så missar ni inget!